Geen nieuws in deze lijst:

Huurprocedure Casa Kalabas

Om misverstanden te voorkomen over de rechten en plichten van zowel de verhuurder als de huurder hebben wij, naast de contractuele overeenkomst een zo duidelijk mogelijke huurprocedure opgesteld per woning. Als je na het doornemen van deze procedure nog vragen hebt, of als er onduidelijkheden zijn dan vernemen wij dat uiteraard graag.

Schoonmaak

 • De huurder verplicht zich om het gehuurde schoon te houden en de gezamenlijke faciliteiten zoals de keuken, badkamer, terras en tuin na gebruik weer op te ruimen en schoon te (blijven) houden.
 • De algemene ruimten van het huis en de porch worden om de twee weken schoongemaakt, inbegrepen in de huur. Dit betreft het vegen en dweilen van de woning. Het verzorgen van de afwas is de zaak van de huurder. Indien een woning dusdanig vies wordt aangetroffen dan gaat de beheerder er vanuit dat de bewoners geen waarde hechten aan een schone omgeving waardoor de tussentijdse schoonmaak niet wordt uitgevoerd.
 • Aan het einde van de huurperiode wordt er een eindschoonmaak gehouden in je kamer. De kosten van deze eindschoonmaak staan vermeld in je overeenkomst en worden verrekend met je borg.

Verstoppingen

 • De huurder dient nimmer maandverband, tampons, toiletpapier e.d. te deponeren in het toilet (toiletpapier wordt gedeponeerd in de afvalbak, naast het toilet - het rioleringsstelsel op Curaçao is helaas nog niet zo goed als in vele andere landen).
 • Verstopping van de afvoering en riolering komen te allen tijde voor rekening van de huurders.
 • Kleinschalige verstoppingen dien je in eigen beheer op te lossen door het aanschaffen en gebruiken van een ontstoppingsmiddel.

Inventaris kamer(s)

 • Huurder mag niets in het gehuurde vervangen, veranderen, afbreken of omruilen met andere kamers, zonder schriftelijke toestemming van de huurder.
 • De standaard inventaris van een kamer bestaat uit een kledingkast, fan, verlichting en een bed met matras. Linnen wordt niet bijgeleverd maar kan als extra dient worden besteld in de overeenkomst. Na afname maken wij je bed voor aankomst. Een linnengoed pakket bestaat uit een kussen, linnen en twee handdoeken.

Logés

 • Mocht de huurder een logé / gast ontvangen dan zal hier een bedrag per nacht in rekening worden gebracht. Dit dient van te voren te worden gemeld en bij vooruit betaling te worden voldaan. De hoogte van het bedrag wordt gemeld in de verhuurovereenkomst. Zonder melding van de logé kan de toegang worden geweigerd. 
 • Indien er in de woning een bed of een kamer beschikbaar is dan kan deze worden gebruikt. Bij 100% bezetting dient de huurder in eigen beheer een bed / matras te regelen voor in zijn kamer (maximaal één persoon per kamer).

Water en elektra

 • Ga zuinig om met het verbruik van water en stroom. Curaçao hanteert een duur tarief voor het verbruik van water en stroom. Ga derhalve niet onnodig lang douchen, laat geen ventilator draaien of het licht branden als je niet in de woning aanwezig bent.
 • Constateer je problemen met de toevoer van water of elektra bel dan allereerst met Aquaelectra (463 2000). Zij kunnen aangeven of er problemen op het netwerk zijn. Kom je er niet uit? Dan bel je de beheerder.
 • Je huurt inclusief water en elektra. In de huurprijs hebben wij een bedrag van maximaal Nafl. 50,- opgenomen voor het verbruik van water en elektra. Indien het totaalbedrag dus hoger is dan Nafl. 50,- maal het aantal bewoners wordt de meerprijs aan de huurders doorgerekend in de eerst volgende maandhuur.
 • In sommige periodes van het jaar, kan de stroom toeleverancier ervoor kiezen sommige wijken tijdelijk van het stroomnetwerk af te sluiten. Dit doen ze om het netwerk te ontlasten wat 'schakelen' wordt genoemd. Indien er geen stroom is dan hou je de koeling en vriezer van je woning dicht. Indien er goederen in de koeling en vriezer bederven dan is de verhuurder hier niet verantwoordelijk voor. Je kunt dan een klacht indienen bij Aquaelectra welke verantwoordelijk is voor het toeleveren van de stroom. 

Verdovende middelen (Drugs)

 • Het gebruiken en of bezit van verdovende middelen ofwel soft en harddrugs is nimmer toegestaan. Bij constatering van het bezit en of gebruik van verdovende middelen / drugs wordt de huur met onmiddellijke ingang opgezegd. De borgsom komt hierbij te vervallen en de verhuurder zal schadevergoeding eisen als gevolg van het tussentijds beëindigen van het huurcontract.

Veiligheid en deuren

 • In het kader van ieders veiligheid dient de poort (c.q. het hek) aan de straatzijde te allen tijde dicht te zijn. Mocht de poort een keer niet dicht zijn, sluit deze dan af. De huurder verplicht zich alle buitendeuren goed af te sluiten (OP SLOT) bij het verlaten van de woning of als er verder niemand aanwezig is en of 's nachts bij het slapen gaan. Het is voor je eigen veiligheid!

Verlichting

 • Er is voldoende binnen- en buitenverlichting aanwezig. Om veiligheidsoverwegingen zijn de buitenlampen op een automatisch sensor aangesloten, zodat deze 's avonds automatisch aangaan. Op deze manier is de tuin altijd goed verlicht bij het thuis komen 's avonds. De huurder verplicht zich de lampen, welke kapot gaan (zowel de binnen als buitenverlichting) per direct te vervangen. De huurder kan de kosten van de aanschaf van lampen bij de verhuurder declareren (declareren is enkel mogelijk met de kassabon).

Inventaris terras

 • De huurder verplicht zich te allen tijde de spullen (stoelen e.d.) buiten op te ruimen. Alles wat buiten blijft is voor eigen verantwoording en rekening. Indien meubilair wordt gestolen dan wordt deze in rekening gebracht bij de huurder(s) van het object.

Ongedierte

 • Ter voorkoming van ongedierte verplicht de huurder zicht het gehuurde en de gezamenlijke ruimtes vrij van etensresten achter te laten. Was direct na het eten af. Dit is een eerste vereiste om de overlast van ongedierte zoals muizen en kakkerlakken tegen te gaan. Je woont in de tropen; het bestrijden van ongedierte heeft geen enkele zin als er eten voor ze blijft staan.
 • Alle woningen worden ongediertevrij opgeleverd. Indien er door het niet zorgvuldig omgaan met de hygiëne een plaag ontstaat dan kunnen de kosten van het bestrijden hiervan in rekening worden gebracht bij de huurders.

Gedrag en overlast

 • De Antilliaan is een gastvrij mens en zal, buitengewone omstandigheden daargelaten, zich sociaal en vredelievend opstellen. Respecteer derhalve de cultuur en gewoontes van de Antilliaanse bevolking; Je bent  te gast op Curaçao.
 • Het is de huurder nimmer toegestaan omwonenden hinder of last te bezorgen. De huurder is gehouden ervoor zorg te dragen dat eventuele bezoekers evenmin hinder of last bezorgen.

Bevestiging en huurbetaling 1ste maand

 • Om te bevestigen dien je alle pagina's van de overeenkomst te paraferen en de pagina 'ondertekening huurovereenkomst' getekend te scannen en vervolgens te retourneren, met een kopie van je paspoort richting het mailadres: infohuisvestingcuracao.com
 • Hierna ontvang je van ons een bevestiging per mail met daarbij de instructies voor de betaling van de borg, 1ste periode huur, bemiddelingskosten en eventueel afgenomen extra service diensten.
 • Na de betaling van deze drie bedragen is je boeking definitief.

Huurbetaling

 • De huurprijs dient bij vooruitbetaling, op de 1ste van iedere maand waarop de huur betrekking heeft, te worden voldaan. Bij voorkeur per automatische overboeking. De benodigde rekeningnummers en informatie ter betaling staan vermeld in je overeenkomst.
 • Losse dagen worden apart in rekening gebracht. Hierbij wordt een dagtarief, een 1/2 maandtarief en een maandtarief gehanteerd. De specifieke bedragen tref je aan in je overeenkomst.
 • Voorbeeld huur: als je op de 18de van de maand vertrekt, dan betaal je éénmaal de halve maandtarief en driemaal het dagtarief.

Tijdige huurbetaling

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van de huur. Voor elke dag, vanaf de 1ste van de maand brengt de verhuurder een bedrag van Ang. 15,- bij de huurder in rekening bij een niet tijdige betaling. Indien nodig kan dit bedrag worden ingetrokken van de huur.
 • De verhuurder heeft het recht je de toegang van het gehuurde te ontnemen bij een niet tijdige betaling. Pas wanneer je de huur en de administratiekosten hebt betaald, zal de woonruimte weer geopend worden.
 • Indien je uitstel van betaling wenst om wat voor reden dan ook, dien je dit tijdig en per mail aan te melden bij de beheerder. Uitstel van betaling kan nooit langer zijn dan vijf dagen.

Aanwezige faciliteiten

 • Bij de verhuurprijs zitten qua faciliteiten inbegrepen: een bed met matras; geen linnen en kussen; een kledingkast; een ventilator; verlichting; een gezamenlijke woonkamer met zitgelegenheid; een gezamenlijke keuken; een koeling; een kookstel; terrasmeubel(s) en internet. 
 • Door de loop der jaren heen zijn er diverse spullen blijven liggen, aangeschaft door vorige bewoners. Deze zijn uiteraard te gebruiken. Indien ze kapot gaan dien je zelf of gezamenlijk met je medebewoners nieuwe spullen aan te schaffen.

Opzeggen huurovereenkomst

 • Het kan natuurlijk voorkomen dat je voor wat voor reden dan ook je contract niet in totaliteit kan uitdienen. In zo'n geval moet je er rekening mee houden dat je een opzegtermijn van twee maanden hebt. Ongeacht de duur van je contract. Huiseigenaren stellen deze voorwaarde omdat ze de kamer voor je vrijgehouden hebben alvorens je komst en gedurende je verblijf. Ze hebben andere potentiële huurders nee 'verkocht'. Indien je om medische redenen moet vertrekken richting je vaderland dan betreft het opzegtermijn één maand. Wij wensen dan wel een kopie te ontvangen van de medische verklaring. In de meeste gevallen kun je de kosten van annuleren verhalen op je doorlopende reisverzekering. 
 • Na het opzeggen gaan wij van Huisvesting Curaçao opzoek naar een nieuwe huurder voor je kamer. Indien wij deze binnen het opzegtermijn van je kamer vinden dan betaald de verhuurder de huurder het evenredig bedrag van de huur terug voor de periode dat de kamer weer is verhuurd in binnen het opzegtermijn.

 

 

Kleding wassen

 • Het is normaal op Curaçao om je wasgoed naar een wasserette te brengen. Als je het 's ochtends brengt (voor je stage of werk), dan heb je het in de meeste gevallen 's middags of 's avonds weer terug.
 • Hou er rekening mee dat als je de was thuis doet dat je hoogstwaarschijnlijk over het water en stroomverbruik limiet heengaat. 

Kamer (grote)

 • De kamers verschillen van grote. Het is mogelijk van kamer te switchen als er een 'grotere' kamer vrij komt. Meldt dit wel per mail aan de beheerder en maak je 'oude' kamer compleet schoon. Er volgt een controle. Zonder melding zul je weer in je 'oude' kamer terug worden geplaatst. Meld het dus! Let op: de huurprijzen per kamer kunnen verschillen.

Communicatie

 • Als je gedurende de huurperiode vragen of opmerkingen hebt stel deze dan per infohuisvestingcuracao.com. Mochten er zaken in of om het huis kapot gaan, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door. Ook als je door eigen toedoen schade toebrengt aan ons pand of interieur meld dit dan. Voor spoedgevallen, van wat voor aard dan ook kun je te allen tijde de beheerder telefonisch bereiken.
 • Indien er materialen, goederen kapot gaan in de algemene ruimtes waarvan door niemand melding wordt gemaakt dan heeft de verhuurder het recht de schade te laten repareren op kosten van de huurders. De kosten worden dan evenredig verdeeld over de huurders. 
 • Storingen gemeld anders dan per e-mail kunnen als niet verzonden worden beschouwd door de beheerder. Door het grote aantal objecten dat wij beheren dienen wij de communicatie te stroomlijnen. Communiceer dus per e-mail en in geval van nood telefonisch met de beheerder

Contactgegevens beheerder

Sleutels (zoekraken)

 • Bij het inchecken van de woning ontvang je een buitensleutel en de sleutels van het gehuurde. Indien je de sleutels verliest dien je hier gelijk melding van te maken. Wij vervangen dan het buitenslot en laten voor alle ruimten sleutels bijmaken, voor de overige bewoners. De kosten hiervan zijn voor rekening van de huurder. Verlies ze dus niet!

Borg

 • De hoogte van je borgstelling staat vermeld in je huurovereenkomst. Aan het einde van de huurperiode ontvang je dit bedrag met aftrek van eventuele schade- en service posten, zo vermeld in de overeenkomst retour.
 • De borg kan niet worden verrekend met de laatste maandhuur.

Vuilnis

 • De vuilnis wordt op (klik hier voor het rooster) opgehaald. Je dient ervoor te zorgen dat alle vuilnis in de groene bakken zit en dat de bakken aan de kant van de straat worden geplaatst. Indien dit wordt vergeten dan laat de verhuurder de vuilnis door een privé verwerkingsdienst ophalen. De kosten hiervan worden in rekening gebracht bij de huurders. Vergeet dit dus niet. Een volle vuilnisbak kan niet één week blijven staan in verband met ongedierte.
 • Gebruik te allen tijde zakken voor de vuilnis en deponeer geen losse etensresten in de kliko's. Dit trekt ongedierte aan, denk aan ratten, maden en kakkerlakken! Vervang dagelijks de zak in de keuken.
 • Zet de kliko na het ophalen van de vuilnis gelijk weer op het terrein. De bakken zijn geld waard en kunnen worden 'gestolen' voor de vuilophaal bij een andere woning. Daarnaast kost het enorm veel moeite om een nieuwe vuilnisbak aan te vragen bij Selikor, de vuilophaaldienst op Curaçao. Indien de bak wordt gestolen dan brengt de verhuurder dit bedrag, voor het regelen van een nieuwe in rekening bij de huurders.

(Reis)verzekering

 • Sluit een doorlopende reisverzekering af voor je komst naar Curaçao welke je spullen vergoed bij een brand of andere calamiteit in de woning. Onze verzekeringen dekken het pand en de inventaris van de verhuurder. Niet de goederen en spullen van de huurder. 
 • Mocht je voor wat voor reden dan ook eerder willen vertrekken uit de woning en je hebt hiervoor een legitieme reden welke wordt gedekt door je verzekering dan kun je de nog te betalen huurpenningen o.b.v. het opzegtermijn van twee maanden declareren bij deze verzekering. Wij versturen je dan een factuur welke de betaling van deze huur bewijst. Je bent zelf verantwoordelijk voor het sluiten van de verzekering en de inhoud daarvan. De informatie in dit punt is puur informatie en als tip bedoeld. 

Internet (storing)

 • Er is wireless internet aanwezig in de woning. Overbelast het netwerk niet door zeer zware bestanden te downloaden. Als het internet even niet werkt, dan zet je allereerst de modem even uit en aan. Alle lampjes op de modem dienen groen zijn. Als je dan nog geen verbinding krijgt neem je contact op met UTS Customer Services: 9221
 • Hier vragen ze je allereerst naar je het telefoonnummer van de woning. Dat is 461 3521. Hier ontvang je de verdere instructies. (Sla dit nummer op in je telefoon)
 • Wij zijn enkel verantwoordelijk voor de betaling van de internetverbinding. De technische dienst wordt verzorgd door de internetprovider.

Hulpdiensten

 • Als er zich onveilige situaties voordoen in, om of buiten het huis bel dan met de Curaçaose hulpdiensten:

  • Politie en brandweer 911
  • Amulance 912

Tot slot en vragen

 • Wij zijn van mening dat wij je met deze huurprocedure en de overeenkomst duidelijkheid te hebben gegeven over de voorwaarden van de huisvesting via Curaçao Studentenhuis. Als je nog informatie mist dan vernemen wij dat uiteraard graag. Eventuele suggesties kun je mail richting de beheerder. Wij staan hier voor open!

Vragen over de huurprocedure? Klik hier

Copyright © 2024. Alle rechten voorbehouden. An Idar Creative design.